Paradoxically, during the pandemic, beyond isolation - or precisely through it – the physical distancing gave rise to a linking based on our ability to react differently to external reality, becoming attentive to the ineffable of things. In breathless cities, when the places that once hosted our emotion and daily routines have evaporated, we discover what was actually in us long time ago, but in an inactive, neglected way: a "poetic intelligence" that deciphers the daily life with the key of mental and sensory sensitivity. A "together" due to poetry.
"Togetherness" is the result of a collaborative project to test the boundary between the poetic text and the illustrative image, the way in which this limit ends up, enhancing the reception’s emotional state. "Isolation Mantras", a poem of Angelica Stan composed of 16 sequences, written during the pandemic, generated a series of elastic, hypnotic images, accompanying the text, extending beyond it, passing it through the linkage filter and re-placing it in the reading space.

Angelica Stan is a poet, author of six volumes of poetry, first published at ”Cartea Românească” in 1999. She is an architect with PhD in urban planning, associate professor at the ”Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning, where teaches urban morphology, the theory of landscape and peripheries’ dynamic. She is manager of multidisciplinary research projects and coordinates the activity of doctoral schools in UAUIM. 

* * *
În mod paradoxal, în pandemie, dincolo de izolare - sau tocmai prin intermediul ei - distanțarea fizică a dat naștere unei apropieri bazate pe capacitatea noastră de a reacționa diferit la realitatea exterioară, devenind atenți la acel inefabil al lucrurilor. În orașele golite de suflu, când locurile care odinioară ne găzduiau emoțiile și rutinele cotidiene s-au evaporat, descoperim ceea ce era de fapt demult în noi, dar într-un mod inactiv, neglijat: o „inteligență poetică” care descifrează cotidianul cu cheia sensibilității mentale și senzoriale. Un ”împreună” datorat poeziei.
”Alăturare” este un proiect colaborativ de testare a graniței dintre textul poetic și imaginea ilustrativă realizat impreună cu Angelica Stan, modul în care limita dintre cele două ajunge să potențeze emoția receptării.  ”Mantrele izolarii”, un poem compus din 16 secvențe, scris în perioada pandemiei, a generat o suită de imagini elastice, hipnotice, însoțind textul, prelungindu-se dincolo de el, trecându-l prin filtrul apropierii și re-așezându-l în spațiul lecturii.

Angelica Stan este arhitect - urbanist, conferențiar la Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, predă morfologie urbană, teoria peisajului și a spațiilor periferice. A publicat trei  volume de cercetare în urbanism – peisagistică și numeroase articole științifice, este implicata in proiecte de cercetare multidisciplinare. Este totodată scriitoare, autoare a șase volume de poezie și a unui volum de povestiri în curs de publicare.

You may also like

Back to Top